Büyük Resmi Görmek

 

Değer Akış Haritalama eğitimine pararlel verilen tamamlayıcı bir eğitimdir. Lokal değer Akış Haritasının dışında her zaman daha büyük bir resim bulunmaktadır. Fabriak içi Değer Akış Haritasının dışında tedarikçiler, tedarikçilerin dışındaki halkada ise hammadde tedarikçilerine kadar uzayan bir süreç bulunmaktadır.
Bir gün süren bu eğitim öncelikle Değer Akış Haritası hazırlama ekibine ve onun üst kademe yöneticilerine verilmektedir.
Unutulmamalıdır ki; bakmazsanız göremezsiniz, görmezseniz algılayamazsınız, algılayamazsanız anlayamazsınız, anlayamazsanız yönetemezsiniz...