Değer Akış Haritalama (VSM)

 

Değer Akış Haritalaması Yalın yolculuğa çıkacak organizasyonlar için ilk teknik eğitimlerin başında gelmektedir. Değer Akış Haritalaması eğitimi sonucunda tüm süreçlerinizdeki israfları rakamsal boyutlarıyla görebilecek ve aynı zamanda Q,C,D (Kalite, Maliyet ve Zaman) boyutlarındak iyileştirme noktalarını tespit edebileceksiniz.
Değer Akış Haritalaması sonucunda "Mevcut Durum" haritasını müteakip, "Gelecek Durum" haritasını çıkararak Yalın yolculuktaki başarılı sonucu garantileyebileceksiniz. Elbette Yalın'ın diğer eğitimlerini almalı ve bunları sahada uygulamalısınız.
Sadece çarşaf boy kağıt, kurşun kalem ve silgi ile yapılabilecek bu çalışma organizasyondaki orta kademe yöneticiler ve onlara sponsorluk yapan üst kademe yöneticilerin desteğiyle başarılabilmektedir. Üç günlük uygulamalı eğitimden sonra organizasyonun büyüklüğüne göre bir veya iki haftalık "Mevcut Durum" haritası çıkarılması uygulaması söz konusu olmaktadır.