Hoshin Kanri

 

Yıllık, beş yıllık planların gözden geçirildiği, strateji, hedefler, misyon ve vizyonun yeniden oluşturulduğu konuları içeren Hoshin Kanri eğitimi üst ve orta-üst kademe yöneticilere verilmektedir. Konunun uygulanması bir dönüşüm (transformasyon) projesidir. Genel olarak Balanced Scored Card'tan farkı, sadece dengelenmiş hedeflerin skorlanması ile sınırlı olmayıp, hedeflerin rakamsal ve ağrılıklı oranlar olarak organizasyona gömülmesi dışında, bu hedeflerin en alt seviyede operasyon yapan personele kadar "görselleştirilmesini" de içerir. Böylece Hoshin Kanri ile yaygınlık görsel olarak sağlanır ve başkalarının kontrolü yerine otokontrol faaliyetleriyle parça hedeflerden ana hedefe ulaşılır.