Kaizen

 

Hiçbir eğitimimiz salon eğitimi olarak kalmamaktadır. Uygulama olmaksızın verilen eğitimlerin sonucunun alınması olası görülmemektedir. Bu vesileyle bir günlük eğitim sonrası ikinci gün sahada uygulama ile Kaizen eğitimi tamamlanmakta ancak Kaizen ekibinin başka iyileştirme çalışmaları yapması devam edebilmektedir.
Problem tespiti, problem çözme ve oniki adımlı Kobetsu Kaizen'in anlatıldığı ve uygulandığı bu eğitim, iyileştirmeyi yapacak hedef personele verilmekte ve aynı zamanda destek süreçlerindeki lider/yönetici kadroya da verilebilmektedir. Tüm değişim projelerinde olduğu gibi uygulamanın başarısı büyük oranda üst kademe beklentisine ve desteğine bağlıdır.