TPM

 

TPM (Topyekün Üretken Bakım) tekniği eğitimi bir haftalık bür süreç gerektirmekte, bunun sonucunda başlatılan uygulamanın takibi ise bir yıl ila dört yıl arasında sürmektedir.
Her şeyden önce TPM eğitimiyle "Ekipman sahipliliği, ekipman verimliliği" konularında teknik bakış sağlanmakta ancak herşeyden önemlisi operatörün ekipmana bakışı farklılaştırılmaktadır.
Uygulamanın çok uzun bir sürece yayılması nedeniyel TPM yolculuğuna çıkacak kuruluşlar tarafından tercih edilmelidir. Unutulmamalıdır ki TPM tek başına bir dönüşüm projesidir.