Yönetici Yetkinliği Geliştirme

 

Yetkin yöneticiler her şeyden önce kendi çalışanlarına KOÇLUK yapabilmelidir. Eğer yöneticileriniz Koçluk yapabilecek kabiliyete gelirlerse hem organizasyon tarafından tanınırlıkları artacak ve iş sonuçlarına olan etkileri artacak hem de kendi çalışanlarını daha üst pozizyona yetiştirebileceklerdir. Bu amaçla Yönetici Yetkinlikleri Geliştirme programımızda yöneticilerin yetkinliklerini artırmayı ve kendi astlarını da yetiştirmeyi sağlamaktayız.
Beş gün süren eğitim programı en az altı, en fazla oniki katılımcıyla bir sınıf olarak yapılmakta, sayı artarsa iki ve üç sınıfa ayrılmaktadır. Programın sonunda yöneticiler her üç veya altı ayda bir kendi yetkinliklerini üstlerine raporlamakta, gelişimi gösterebilmektedirler. Aynı zamanda eğitimi alan yöneticiler kendi astlarını da geliştirme programına almakta, onların gelişimini de kendisine raporlatabilmektedir.
Eğitimi sonucunda en büyük kazanım eğitimi alan firmanın bu süreci kendi başına işletebilecek hale gelmesidir.