Hoshin Kanri

 

"Savaş Sanatı" olarak tarif edeceğimzi yaklaşımın bugünün global ticari arenada sergilenen savaşın strateji boyutudur. Organizasyonel anlamda Hoshin Kanri "Yönetim pusulası veya Stratejik Planlama" olarak tarif edilebilir. Organizasyonun her aşamasına yayılabilen Hoshin Kanri işçiden, memura, orta kademe yöneticiden yönetim kurulu başkanına kadar herkesin pusulası olabilmekte, vizyon ve misyonun belirlenmesinden hangi operasyonda kaç adet ne üretileceğine veya hangi üründen ne kadar satış yapılması gerekliliğine kadar gerçekçi ve uygulanabilir, anlaşılır bir yöntemdir.