Stratejik Planlama

 

Stratejik Planlama, vizyon ve misyonun tespiti, hedeflerin konulması ve en alt kademeye kadar bu hedeflerin yayılması başarılı iş sonuçları için olmazsa olmaz koşullardan biridir. Her bir işin başında veya her bir dönemin başlamasından önce stratejik planlar gözden geçirilmeli ve tüm organizasyonun mutabakatıyla sermaye sahiplerinin arzu ettiği noktalara getirilmelidir. Tüm paydaşların da memnun olacağı ve yayılımı gerçekleştirilmiş bir stratejik plan, diğer yöntemlere göre iş sonuçlarına ulaşmada çok yüksek başarı olasılığına sahiptir. Hatta bu olasılığın, yüzde yüz gerçekleşecek seviyelere çekilmesi ve bunun sonucunda uzun dönemli (long-term) bütçeler ve hedefler yapılarak tutturulması bizim işimizdir.